top of page

Gestió de la llista d'espera Cicles Formatius

La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior del curs 2022-2023, tant del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització com del procés per a la resta de l’alumnat, es farà en un acte públic el dilluns 25 de juliol de 2022 amb el següent horari:

 • CFGM Cures Auxiliar d’infermeria matí: a les 12.30 h

 • CFGM Cures Auxiliar d’infermeria tarda: a les 12.45 h

 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia matí: a les 13.00 h

 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia tarda: a les 13.15 h

 • CFGM Tècnic Emergències Sanitàries: a les 13.30 h

 • CFGS Labo


ratori de diagnòstic clínic i biomèdic: a les 13.45 h

IMPORTANT: Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

Matrícula el dia 26 de juliol de 2022, de 8:3


0 a 13:00. Documentació que cal aportar:

 • DNI alumne/alumna

 • DNI pare/mare

 • Targeta Sanitària

 • Llibre de família (si l’alumne és menor)

 • Certificat notes ESO (o últims estudis)

 • (Si és el cas) Carnet de família monoparental/ nombrosa/ discapacitat

1198 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page