top of page

CICLES FORMATIUS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS

FUTBOL

IMPORTANT: Consulteu tota la informació sobre aquest curs al següent enllaç: http://sites.google.com/site/cfgmsatorras/

 • Ensenyament: Ensenyaments professionals. Ensenyaments esportius

 • Grau: Grau mitjà

 • Titulació: Tècnic/a

 • Sistema: LOGSE

 • Àmbit: Esports

 • Modalitat esportiva: Futbol i futbol sala

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a termes activitats d'iniciació al futbol de promoció.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

PILOTES FUTBOL LLIURE US.jpg

BÀSQUET
 

IMPORTANT: Consulteu tota la informació sobre aquest curs al següent enllaç: http://sites.google.com/site/cfgmsatorras/
 

 • Ensenyament: Ensenyaments professionals. Ensenyaments esportius

 • Grau: Grau mitjà

 • Titulació: Tècnic/a

 • Sistema: LOGSE

 • Àmbit: Esports

 • Modalitat esportiva: Bàsquet

El primer nivell d'aquests estudis capacita per conèixer els principis fonamentals del bàsquet i promoure aquest esport.

Té una durada de 380 hores (230 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de bàsquet.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes de categories intermèdies amb l'objectiu d'assolir el perfeccionament de l'execució tècnica i tàctica. Té una durada de 610 hores (410 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

BASQUET.jpg
bottom of page