top of page

Consell Escolar

Presidenta:        Roser Reina

Cap d'Estudis:   Jaume Bachs

Secretari:           Víctor Morales

Representants del professorat:                     Representats dels pares:             Representants de l'alumnat:

José Luís Rebollo                                         Xavier Torrejón                             Lucia Montserrat Guerrero

Dori Borja                                                     Jordi Solà                                     Natàlia Ruíz-Zorrilla

Yolanda Serra                                               Maite Espín                                  Paula Romano

Ramon Busquets                                          Sandra Domingo                          Ray Nogueras

José Luís Gutiérrez

Josep Benito

Carme Díaz-Cano

Lídia Quíles

Sònia Blànquez

Representant de l'Ajuntament de Mataró:  Núria Esmatges Dedeu

Acords de la reunió del Consell Escolar del dia 4 d'octubre de 2023:

 1. El Consell escolar aprova la MAC del curs 2022-2023.
2. El Consell escolar aprovar la PGA del curs 2023-2024.
3. El Consell escolar aprovar la modificació del pressupost de l’any 2023.

Acords de la reunió del Consell Escolar del dia 8 de març de 2023:

- El Consell escolar aprova per unanimitat la liquidació del pressupost de l’any 2022

Acords de la reunió del Consell Escolar del dia 25 de gener de 2023:

- S’aprova per unanimitat modificar el pressupost de l’any 2022.
- S’aprova per unanimitat el pressupost de l’any 2023. Consulteu aquí el pressupost
- S’aproven per unanimitat les següents sortides:
          * Visita de 1r d’ESO a la biblioteca Antoni Comas
          * Obre de teatre en català per a 2n de batxillerat
          * Sortida de CAI matí al Tecnocampus de Mataró

Acords de la reunió del Consell Escolar del dia 21 de setembre de 2022:

- S’aproven la Memòria del curs 2021-22 i els objectius del curs 2022-23.
- S’aproven les sortides i activitats previstes del curs 2022-23.

bottom of page