top of page
BATX.jpg
BATX.jpg

BATXILLERAT

El batxillerat forma part de l'educació secundària
postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es
desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera
oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada
modalitat, per tal d'oferir un itinerari personalitzat a
l'alumnat d'acord amb les seves perspectives i interessos
de formació.
El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els
16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de
qualsevol edat, ja sigui de manera presencial o telemàtica a
través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). És un cicle
format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.
El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva
incorporació a estudis posteriors, tant professionals com
universitaris, i per a l'accés al món laboral..

bottom of page