top of page
< Back

ARTISTIC

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys.

Es tracta d’un cicle format per dos cursos, 1r i 2n de batxillerat que es poden cursar en un màxim de 4 anys. En acabar aquest termini l’alumne perd el dret a cursar el batxillerat presencial.

Al Satorras els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis:

- ArtsPlàstiques (La modalitat d’Arts Escèniques no s’imparteix al Satorras)

- Humanitats i ciències socials

- Ciències i tecnologia

La meitat de les matèries de batxillerat són comunes a totes les modalitats:

- Àmbit de llengües: Català, Castellà i Anglès.

- Àmbit de socials: Filosofia i ciutadania, Història, Història de la Filosofia

- Ciències per al Món Contemporani

- Educació Física

- Treball de recerca

El batxillerat al Satorras és presencial, per això l’assistència és obligatòria. Existeix la modalitat del batxillerat online (IOC), però no al Satorras.


Ningú no pot aprovar el batxillerat solament superant les matèries de modalitat, les quals, en casos, són més de tipus pràctic.


Per aprovar el batxillerat s’han de superar TOTES les matèries de 1r i de 2n curs, més el Treball de Recerca.


La quantitat d’esforç dedicat no implica necessariament l’aprovat. Per aprovar qualsevol matèria s’ha d’arribar als mínims obligatoris, s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 en els exàmens.


A més de l’assistència a classe i de l’obtenció d’un mínim de 5 als exàmens, per aprovar s’han de realitzar els deures, els treballs, resoldre els problemes, assistir a les sortides i realitzar totes les activitats proposades pels professors.


L’alumne que decideix cursar batxillerat ja ha de tenir la seva pròpia motivació personal per fer-ho. El batxillerat no és una opció residual o triada per eliminació d’altres opcions. Ha de ser una preferència conscient i conseqüent.


Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page