top of page

Tutoria entre iguals

Tutoria entre iguals (TEI)El curs 2016/2017 el centre engega un programa de convivència institucional, el programa TEI (tutoria entre iguals), que implica tota la comunitat educativa per treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, dirigit a la millora del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, el conflicte i la violència (física, emocional o psicològica), facilitant el procés d’integració dels alumnes cap a una educació inclusiva i de tolerància zero. Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l'empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius. Els alumnes de 3r ESO són tutors emocionals dels alumnes de 1r ESO. Amb aquesta iniciativa el centre quedarà integrat en la XARXA DE CENTRES TEI TOLERÀNCIA ZERO, on tots els centres inscrits comparteixen experiències i materials, i desenvolupen iniciatives en la prevenció de la violència i l'assetjament escolar.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page